ועדה רפואית בצבא

נכה אשר נפצע או לקה במחלה בעת שירותו במערכת הביטחון, וקצין התגמולים קבע כי קיים קשר סיבתי בין תנאי שירותו לבין התפרצות פגימתו, יוזמן להופיע בפני וועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכותו.

סמכות הוועדה הרפואית היא לקבוע את דרגת הנכות לכל סוג פגיעה, בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969, שם מופיעים מבחנים לקביעת דרגת נכות.

בסמכותה של הוועדה לשלוח את הנבדק לבדיקות הדמיה ושאר בדיקות רפואיות לסוגיהן או לבקש מסמכים רפואיים נוספים, זאת לצורך ביסוס החלטתה.

מבחנים לקביעת דרגת נכות מופעים בקובץ המעוגן בתקנות הנכים, על פיהן פועל אגף השיקום במשרד הביטחון. הקובץ מכיל תיאור מפורט של פגימות ומחלות לפי סוגיהן. לכל פגימה ומחלה נקבעו אחוזי נכות, לצד פירוט החומרה וההגבלות שנגרמו על ידי אותה פגיעה.

תפקיד הוועדה הוא לבחון את מצבו הרפואי של הנבדק, את רמת תפקודו וחומרת פגימתו. על בסיס החומר הרפואי שבפניה ובדיקה פיזית, על הוועדה לתרגם את המצב להסבר מילולי ולאחוזי נכות על פי המבחנים לקביעת דרגת נכות.

הרכב הוועדה הרפואית משתנה בהתאם לדרגתה והרכבה נקבע על ידי יושב ראש הוועדות הרפואיות. הרכב ועדה מחוזית, מדרג ראשון, כולל רופא מומחה אחד לפחות. במידה שהנבדק סובל ממספר פגיעות, לדוגמה: פגיעת ראש ופגיעת עיניים, חשוב מאוד שייבדק על ידי נוירולוג מומחה וגם על ידי רופא עיניים, על מנת שתתקבל תמונה רפואית מלאה ושלמה על מצבו. בוועדה העליונה, מדרג שני, יושבים לפחות שלושה רופאים מומחים, מתחומי רפואה שונים.

וועדה רפואית מחוזית

וועדה זו הינה וועדה מדרג ראשון, שתפקידיה הם:

  1. לקבוע דרגת נכות לזכאים שקצין התגמולים הכיר בתביעתם.
  2. לדון בתביעות של זכאים להחמרת נכותם המוכרת, המעוניינים לקבוע מחדש את דרגת הנכות.
  3. לדון מחדש בפגימות אשר נקבעה להן נכות זמנית ועבר תוקפן.
  4. לדון בבקשות זכאים להכיר בנכות חדשה ומוסבת, שהתפתחה אצלם בקשר ישיר ובלתי אמצעי כתוצאה מנכותם המוכרת, עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים.

וועדה רפואית עליונה

וועדה מדרג שני, המתפקדת כערכאת ערעור על החלטות הוועדה הרפואית. לוועדה העליונה ישנם למעשה שני כובעים:

האחד, כובע רפואי - הואיל ובסמכותה לבדוק פיזית את המערער ואת רמת תפקודו ולבחון את החומר הרפואי בתיקו.

השני, כובע משפטי - מכיוון שהוועדה העליונה דנה בערעור לגופו ובודקת האם נפלו פגמים בהחלטת הוועדה המחוזית, ובסמכותה לאשר את החלטות הוועדות המחוזית, לבטלן או לשנותן.

ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה בפני בית המשפט המחוזי, בשאלה משפטית בלבד ולא בסוגיות רפואיות.

 

תפקידנו כעורכי דין בייעוץ, הכוונה וייצוג הזכאים בפני הוועדה הרפואיות

נקדים ונאמר, כי לוועדה הרפואית חשיבות רבה בקביעת אחוזי הנכות של הזכאי, אשר ילוו אותו מעתה והילך וישפיעו על היקף זכויותיו. זכאי יכול להגיע לבדו לבדיקת הוועדה או להסתייע בשירותי עורך דין.

חשוב להבין, שנכה שמקבל פחות מ- 10% נכות לצמיתות לא זכאי כלל לתגמול; נכה שמקבל בין 10% - 19% נכות צמיתה זכאי לתגמול כספי חד פעמי בלבד; 20% נכות צמיתה ומעלה מאפשרת לנכה סל הטבות רחב שכולל, בין היתר: טיפולים רפואיים, תגמול כספי חודשי, הנחות בתשלומי מיסים עירוניים, שלל מענקים והטבות.

על כן, מומלץ מאוד שהנכה יגיע לוועדה מוכן ומצויד בכל הכלים שיאפשרו לו לקבל אחוזי נכות המשקפים נכונה את מצבו הרפואי ולמצות את זכויותיו!

תפקיד עורך דין המיומן בתחום הוא חשוב לאין שעור וסיכויי הצלחת התיק תלויים בו במידה רבה: בניסוח כתב התביעה או נימוקי הערעור; בהכנת הנבדק טרם בדיקתו; בייעוץ כיצד להציג את תלונותיו, במה להתמקד בפני הרופאים, באילו נושאים להרחיב והיכן לקמץ; בהכנת המסמכים הרלוונטיים, ארגון החומר הרפואי העדכני, תוצאות בדיקות ודיסקים נדרשים.

כמובן, שבמקרים בהם מופיעים עורכי הדין בפני הוועדה הרפואית הם ירחיבו את טענותיהם בפני חברי הוועדה, ישאלו שאלות ויציגו את המצב הרפואי-משפטי של הנכה על מנת שיוענקו לו אחוזי נכות המשקפים נכונה את מצבו.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות