טיפולים ושירותים רפואיים בנכי צה"ל

מתן טיפולים רפואיים טרם הכרה בזכאים כנכי צה"ל

אחת השאלות החשובות לטועני הזכות לנכות הינה - האם טרום הכרתם כנכי צה"ל, זכאים הם לטיפול רפואי מטעם משרד הביטחון.

נקדים ונאמר, הטוענים זכות לנכות הנפגעים בזמן מלחמה, מבצע צבאי וכיו"ב, התשובה חד משמעית ולמעשה אין השאלה עולה כלל ועיקר-

אדם שנפצע במלחמה או בפעילות מבצעית, מטופל מידית במימון משרד הביטחון טרם הכרתו כנכה צה"ל. כמו כן, גם הנפגעים בתאונת דרכים בזמן השרות זכאים לקבל טיפול רפואי מיד ובסמוך לפציעתם ובטרם הכרתם כנכי צה"ל.

למעשה, המחוקק שם לנגד עיניו מצבים בהם נפגעי מערכת הביטחון יכולים לקבל טיפול ושירות רפואי עוד בטרם התבררה תביעתם, זאת במטרה להקל על הנפגעים ולבוא לקראתם.

על מנת לקבל טיפולים רפואיים בשלב בו טרם מוכר כנכה צה"ל, על הטוען זכות לנכות או בא כוחו, במידה ומיוצג ע"י עורך דין, לפנות לקצין התגמולים, היושב במטה אגף השיקום במשרד הביטחון ומטפל בענייניו.

על קצין התגמולים מוטלת האחריות לפנות למרפאה המחוזית ולהורות להעניק לנפגע טיפול רפואי, בתחומים בהם הוגשה תביעתו.

מתן טיפולים רפואיים לנכי צה"ל מוכרים

החל מה- 01.01.96: נכים בדרגת נכות שבין 10%- 19% אינם זכאים לטיפולים רפואיים ולשירות רפואי מטעם משרד הביטחון, אלא רק נכים שדרגת נכותם היא 20% ומעלה (אלו הם נכים הזכאים גם לתגמול חודשי).

נציין, שנכים בדרגות נמוכות מ- 20% יקבלו טיפולים רפואיים באמצעות קופות החולים אליהן הן שייכים, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הטיפול הרפואי יינתן בנכות המוכרת בלבד, בהתאם לחוק, התקנות והוראות אגף השיקום. טיפול רפואי לנכי 100%+ יינתן גם מעבר לנכותם המוכרת, למעט טיפול קוסמטי.

הטיפול הרפואי כולל, בין היתר:

אשפוזים, טיפולים אמבולטוריים, בדיקות, תרופות, ליווי פיזי והטבות נוספות, כמוגדר בהוראות האגף. טיפולים אלו ניתנים לנכים בכל מוסדות הרפואה המוכרים בארץ בחו"ל, ובהתאם לקביעת הרופא המוסמך .

נכי צה"ל זכאים לקבל תרופות מאגף השיקום והוא יכול לבחור בין קבלתן בדיוור ישיר או משיכתן באחד מבתי המרקחת המופיעים ברשימה המפורסמת באתר אגף השיקום באינטרנט: http://www.shikum.mod.gov.il/.

נוסף על כך, ישנם שירותים רפואיים נוספים הניתנים לנכים מטעם אגף השיקום, למשל:  

  • ליווי פיזי לנכה הזקוק לכך, בהתאם להחלטת וועדת מלווים.
  • מתן ציוד עזר, אביזרים רפואיים ואמצעים מיוחדים, לדוגמה: תותבות, כסא גלגלים, כלב נחייה לעיוורים, מכשירים אורתופדיים וכו'.
  • מענק הבראה- ניתן אוטומטית, ללא צורך בפניית הזכאים. ניתן בהתאם לגובה אחוזי הנכות.
  • טיפול בחמי מרפא- לסובלים ממחלות ו/או פציעות, בהתאם להוראת האגף.
  • הטבות שונות- דמי ביגוד, מענק נעליים, מענק לציוד משתחק, דמי חימום, דמי קירור וכד', ניתנות לקבוצות נכים בהתאם לנכותם ועפ"י הוראות האגף.

מתן רכב רפואי:

זכאים לכך הם נכים בעלי נכות קבועה, כמפורט להלן:

  • א. נכה המוכר על פגימות כוללות 50% ויותר לאחר שקלול אחוזי הנכות.
  • ב. נכה המוכר על 50% ללא שיקלול, כאשר הפגימות במערכת הלוקומוטורית (גפיים תחתונות, אגן ירכיים, עמוד שדרה מותני).
  • ג. נכה שדרגת נכותו 55% ללא שקלול, כאשר 10% מתוכם לפחות הינם על פגימה במערכת הלוקומוטורית.
  • ד. נכה 30% ומעלה גפיים תחתונות בלבד.
  • ה. נכה 30% פגוע עמוד שדרה + 10% על גפיים תחתונות.

 

הרופא המוסמך המחוזי

הרופא המוסמך המחוזי הינו הרופא המשקם של נכי צה"ל. בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי וההטבות הרפואיות הנלוות, אותן יקבל נכה צה"ל בגין הנכות המוכרת. הרופא המוסמך המחוזי קובע את מקום הטיפול ואופן קבלתו, מעורב באופן פעיל בהתאמת ציוד הרלוונטי לנכה וקובע את אפשרויות השיקום והתעסוקה, לרבות החלטה על אי כושר עבודה.

נציין, כי ניתן לערער על החלטת הרופא המחוזי בפני הרופא המוסמך המרחבי, כמו כן ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המרחבי בפני הרופא המוסמך הראשי.

 

חשוב לציין, שישנם מקרים בהם אנו כעורכי הדין, דורשים ממשרד הביטחון טיפולים רפואיים עבור טוענים זכות לנכות, ומשרד הביטחון מעניק טיפולים ושירותים רפואיים עד לסיום ההליכים. למשל, לקה משרת מערכת הביטחון בסוכרת נעורים, הגיש תביעה להכרתו כנכה צה"ל ונדחה והגיש ערעור לבית משפט שלום ביושבו וועדת ערעורים. במידה והטוען זכות לנכות זקוק לטיפול רפואי, הכולל אינסולין ואף טיפול במשאבה, אלו יוענקו לו מטעם משרד הביטחון עד לתם ההליכים. אם בסוף ההליך יוכר בשיעור נכות של 20% ומעלה ימשך הטיפול הרפואי ובמידה ולא יוכר, יועבר הטיפול הרפואי למסגרת קופת החולים.

תגמול טיפול רפואי (תט"ר)

לצד הטיפולים והשירותים הרפואיים ישנם מקרים בהם מגיעים לזכאי תגמולים בעת מתן הטיפול הרפואי, זאת במקרים בהם אינו מסוגל לעבוד בשל הטיפולים. על מנת לקבל תגמולים על הזכאי או בא כוחו, במקרה ומיוצג, לפנות בבקשה למרפאה המחוזית במקום מגוריו.

גם במקרים בהם טוען זכות לנכות נמצא בשלב בירור תביעתו ועדיין אין לו אחוזי נכות, והוא אינו מסוגל לעבוד עקב טיפולים רפואיים, רצה המחוקק לבוא לקראתו ולהיטיב עמו ואפשר מתן תגמול טיפול רפואי- זאת במקרים בהם רופא מחוזי מטעם משרד הביטחון סבור כי אותו אדם יוכר כנכה צה"ל באחוזי נכות גבוהים. נציין, כי בד"כ טוענים זכות לנכות בשלב שכזה המבקשים תגמול טיפול רפואי, נדרשים לחתום על הסכמה כי במידה ולא יוכרו כנכי צה"ל ע"י קצין התגמולים- הם יידרשו להחזיר את הכספים ששולמו להם.

הכותבים הם:
עו"ד אבינו ביבר,
עו"ד נוי ביבר-ברנע
מתמחים בטיפול וייצוג נכי
צה"ל ונפגעי מערכת הביטחון

מאמרים נוספים:

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות