עורך דין צבאי בתל אביב

על החלטת בית משפט השלום, ביושבו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים

"בפירמידה" המשפטית שבנה המחוקק, רשאי הטוען זכות לנכות לערער על פסק דינו של בית משפט השלום, היושב כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים.  

מבחינת סדרי הדין:

  • ערעור על החלטת וועדת ערעורים ידון בפני בית משפט מחוזי, בפני הרכב של שלושה שופטים.
  • הערעור יוגש בכתב למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי, בהתאם לאזור השיפוט. נהוג להגיש את הערעור במסירת שלושה עותקים של כתב הערעור, וכמו כן לצרף מספר עותקים נוסף לשם המצאתם למשיבים. לכך יצורף גם העתק מההודעה על ההחלטה.
  • יש להגיש את הערעור תוך 45 ימים מהמיום בו הגיע העתק מההחלטה אל המערער ו/או לבא כוחו.

 

הערעור חייב להתמקד בנקודות משפטיות בלבד. כתב הערעור רצוי כי יצביע על טעויות משפטיות בהכרעת הדין של וועדת הערעורים ולא ינסה לערער על עובדות קיימות או מהימנות.

 

מן הראוי לציין ולהדגיש, כי ערעורים בפני בית המשפט המחוזי דורשים מקצועיות משפטית רבה וניסיון רב, על כן מומלץ מאוד להיעזר ולהיוועץ באיש מקצוע בעל מומחיות בטיפול בהליכים מסוג זה.

 

כאמור, כתב הערעור מוגש לבית המשפט המחוזי, והעתקו מועבר לפרקליטות המדינה. ביום הדיון מאפשר בית המשפט לכל אחד מהצדדים, כלומר, לעורך הדין מטעם הטוען זכות לנכות ולעורך הדיון מטעם פרקליטות המדינה, המייצג את קצין התגמולים, להשלים טענותיו בע"פ, להציג עמדתו ולנסות לשכנע את ביהמ"ש בטענותיו.

מאמרים נוספים:

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות