תיק פלילי במסגרת שירות בצה"ל - רישום פלילי מופחת, מתי?

 

חיילים מסתבכים בעבירות פליליות יותר ממה שנהוג לחשוב, ובמקרים כאלה הם מובאים למשפט שהשלכותיו על עתידם מכריעות מאוד. בטעות נהוג לחשוב שכל הקשור למשפט הצבאי אינו נגרר הלאה לאזרחות ולא יודעים כי רישום פלילי נשאר רישום פלילי גם באזרחות. המשמעות של רישום כזה הוא הגבלות בנסיעה למדינות מסוימות, הגבלות בקבלה למקומות עבודה או לגופים שחשובה להם תעודת יושר מהמשטרה. מכאן נובעת החשיבות של ניהול משפט פלילי בזמן הצבא על ידי עורך דין פלילי שמכיר את החומר ויודע את התנהלות בתי הדין הצבאיים. רק אם נעזרים בעורך דין כזה יש סיכוי להימנע מרישום פלילי שנשאר ככתם לשנים רבות וקשה מאוד למחוק אותו בעתיד.

רישום פלילי מופחת מהו?

חומרת ההשלכות של רישום פלילי ברורה אם כך לכולם, אבל יש תקווה גם למי שהורשע ונרשם לו רישום כזה בתיקו. בשנת 2012 נכנס הסדר חדש לתוקף שנקרא "רישום פלילי מופחת". זוהי בשורה לכל אלה שיש להם רישום פלילי או שעלולים להיקלע למצב שבו יהיה להם רישום פלילי כבר בזמן השירות הצבאי. הסדר חדש זה מקל על חייל שהורשע בעבירה מסוג עוון, שדינה עד שלוש שנות מאסר. ההסדר קובע כי רק מספר מצומצם של גופים יזכה לקבל את המידע על אודות הרישום הפילי שלו ולא לכל אחד. כמו כן, קובע ההסדר החדש כי חמש שנים לאחר מתן גזר הדין הרישום הפלילי יימחק לחלוטין וינוקה עברו של החייל שהוא כעת אזרח כמו כולם.

הרישום הפלילי נרשם גם לאזרחים נורמטיביים

הקלות אלה באות להיטיב עם חיילים ולסייע להם להתחיל בחיים חדשים בתוך תקופת זמן סבירה, מבלי לדון אותם לחיים שלמים עם אות קלון. רישום פלילי, בניגוד למה שיודעים בציבור כולל גם תיקים סגורים או כאלה שלא הובאו למשפט. כלומר, כל מפגש של האזרח או החייל עם החוק, גם הנורמטיבי ביותר, עם או בלי ייצוג של עורך דין פלילי. מכיוון שרק לאחר 17 שנים מיום מתן פסק הדין נמחק הרישום הפלילי מהמאגר המשטרתי, כל גורם שהוא יוכל לקבל אותו כשיפנה לקבל מידע על אדם מסוים. מכאן גם נובע מהי חשיבות המחיקה או ההפחתה של רישום פלילי כזה.

מקרים של הפחתת רישום פלילי

 

כאמור, כל עבירה שהיא מסוג עוון תירשם ברישום פלילי מופחת, ולא כולם יוכלו לראות זאת במאגר המשטרתי. נוסף על כך, אנשים שיש להם רק הרשעה אחת ויחידה והיא מבית הדין הצבאי והוא עומד בדרישות ההסדר גם הרישום הפלילי שלו יופחת אוטומטית אף ללא הגשת בקשה מיוחדת. עורך דין פלילי שמטפל בתיק שלכם מלכתחילה הוא זה שיכול לדאוג לכך שאם כבר יוגש נגדכם כתב אישום הוא יהיה כזה שגם הרשעה בו תוכל להיחשב לרישום פלילי מופחת, ולכן חשוב מאוד להתייעץ עמו ולקבל ייצוג שכזה. גם לאחר מכן מומלץ להתייעץ עם עורך הדין הפלילי כדי להגיש בקשה מיוחדת שכזאת להפחתת רישום פלילי ומחיקתו.

מאמרים נוספים:

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות