נכה צה"ל מדריך מעשי ומשפטי להשגת זכויותיך

מטרתו של הספר לשמש ככלי עזר לנכה, לפשט ולהאיר את הסוגיות הבסיסיות שבהן עלול הוא להיתקל בואו לשטוח את טענותיו בפני הוועדות הרפואיות, בכתב ובע"פ.
יש בספר ניתוח והסבר פשוט של כל תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) תש"ל 1969. הספר עובר וסוקר את כל גופו של האדם, עפ"י התקנות, ומסביר את הפגימות האפשריות אותן מציין המחוקק עם אחוזי הנכות אליהם יכול התובע להגיע.

בספר שלושה נושאים מרכזיים:
הנושא הראשון עוסק בחוק ובתקנות שעל פיהן יחרצו גורלו של אדם המרגיש כי נפגעה בריאותו בזמן ועקב שרותו הצבאי. הנושא כולל בחובו הסבר מפורט איך יגיש התובע-זכאות-לנכות את תביעתו הראשונית.
הנושא השני עוסק בסוגיית הערעורים על החלטות הוועדה הרפואית הראשונה בפני הוועדה הרפואית העליונה.
הנושא השלישי עוסק בסוגיית ההחמרה במצבו של הנכה והדרך לתבוע החמרה זו.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות