כל חייל משוחרר או חייל המשרת בקבע, וכל משרתי מערכת הביטחון, ביניהם: שוטרים, סוהרים, אנשי שב"כ, מוסד, משמר אזרחי, צד"ל, משמר הכנסת, אשר נחבלו או לקו במחלה בעת שירותם- רשאים להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון, בגין אותה פגימה שאירעה, לטענתם, עקב ובמהלך השירות.

 

את התביעה להכרה מגישים על גבי טופס מיוחד, "טופס בקשה לקבלת זכות נכות (חבלה או מחלה)", בו ממלאים פרטים אישיים שונים. חשוב לפרט בטופס את הנסיבות בגינן, ארעה החבלה או המחלה בעקבות השירות, לדעת הנכה.

נוסף על כך, יש לצרף לתביעה את כל המסמכים העובדתיים והרפואיים הרלוונטיים, התומכים בטענות הנכה.

במקרה שמדובר בחבלה, יש חשיבות לצירוף דו"ח פציעה לתביעה, במידה וקיים. דו"ח זה הינו מסמך חשוב ביותר, המהווה ראייה לנסיבות בהן נפצע התובע, ויכול לסייע משמעותית בהוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי השירות לבין הפגימה המדוברת. ישנה חשיבות למילוי דו"ח הפציעה בצורה נכונה, בין היתר: ציון העובדה כי הפציעה ארעה במהלך מילוי התפקיד וחתימת מפקד ישיר.

 

מסמך נוסף בעל חשיבות קריטית להגשת התביעה הינו תצהיר עובדתי, המפרט את תנאי השירות ונסיבותיו, אשר הביאו לחבלה או להתפרצות מחלת התובע. תובעים רבים מצרפים לתביעתם הצהרה כללית בלבד, מפאת חוסר ידע או תפיסה מוטעית לפיה, מכיוון שנפגעו במהלך שירותם אין סיבה לדחות את תביעתם.

לאור חשיבותו של התצהיר בבירור התביעה, בעיקר בתחום המחלות שהוא סבוך ומורכב, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, מכיוון ונדרשת הבנה ומומחיות מקצועית בפגימה הרפואית הנידונה ובגורמים אשר היה בהם להביא להתפרצותה.      

 

בתום הליך ממושך של איסוף החומר העובדתי והרפואי בידי משרד הביטחון, יחליט קצין התגמולים האם לזמן את הנכה לרופא מומחה מטעמו, שיקבע האם קיים קשר בין הפגימה ממנה סובל הנכה לבין שירותו. במידה שהרופא סבור כי קיים קשר וקצין התגמולים מקבל את עמדתו, יוזמן הנכה לוועדה רפואית מטעם משרד הביטחון, לצורך קביעת דרגת נכותו.

לחילופין, יכול קצין התגמולים בעצמו לקבוע כי קיים קשר סיבתי (של גרימה או החמרה) בין תנאי שירותו של הנכה לבין פגימתו, ולשלוח את הנכה לוועדה רפואית, אשר תקבע מהם אחוזי נכותו.    

 

תפקידנו כעורכי דין, המייצגים את הנכה בתביעתו להכרה, היא ללוותו מרגע הגשת התביעה ועד להחלטת קצין התגמולים, האם להכיר בו כנכה צה"ל  בגין פציעתו או בגין המחלה בה לקה.

למשרדנו ניסיון רב ביותר בהליך הטיפול והליווי של הנכה במאבקו מול משרד הביטחון והצלחות רבות בתביעות להכרה, הן בתחום החבלות והן בתחום המחלות.  

חלק בלתי נפרד מהליך ארוך, מורכב וממושך זה כולל, בין היתר: הכנת תצהיר עובדתי מפורט, איתור והגשת מסמכים עובדתיים, איתור עדים ועדויות תומכות, איתור והגשת תיקים רפואיים וכו'.   

 

תפקידנו לנהל דיאלוג שוטף עם משרד הביטחון ולתת מענה רציף לדרישותיו בהליך בירור התביעה. כמו כן, אנו מקפידים על הכנת הנכה לבדיקת רופא מומחה מטעם משרד הביטחון ועל הכנתו לקראת וועדה רפואית לקביעת אחוזי נכותו. במקרים מסוימים אנו מלווים את הנכה לוועדה הרפואית ומייצגים אותו בפניה, עד למתן החלטה וקביעת אחוזי נכותו.   

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות