הטוען זכות לנכות בגין חבלה או מחלה, אשר תביעתו להכרה כנכה צה"ל נדחית ע"י קצין התגמולים, רשאי להגיש ערעור על החלטה זו בפני בית משפט שלום ביושבו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים.

דחיית התביעה להכרה כנכה צה"ל, ברב רובם של המקרים, מבוססת על  חוות דעת רפואית, הניתנת על ידי רופא מומחה הממונה מטעם משרד הביטחון.

לאחר עיון בתיק ובדיקה רפואית של הטוען זכות לנכות, מחליט המומחה הרפואי האם קיים קשר סיבתי בין הפגימה לתנאי השירות, והאם להמליץ לקצין התגמולים להכיר באדם כנכה צה"ל.

במקרים בו נדחית התביעה להכרה בידי קצין התגמולים, המחוקק מאפשר כאמור לטוען זכות לנכות לערער על החלטה זו לוועדת הערעורים, תוך 30 יום מרגע קבלתה.

ועדת הערעורים מורכבת ממותב (הרכב) של שלושה שופטים:

שופט שלום, רופא המתמחה בתחום הערעור (לדוגמה: במקרי לב- קרדיולוג, במקרי סרטן- אונקולוג וכו'), וכן נציג ציבור נוסף, לרוב עו"ד, המקבל מינוי של שופט.

תנאי בסיסי לניהולו של ערעור בפני ועדת הערעורים, הוא לרתום רופא מומחה פרטי מטעם המערער, לצורך בחינת תיקו הרפואי, בדיקתו ומתן חוות דעת רפואית נגדית, הסותרת את חוות דעתו של הרופא המומחה מטעם משרד הביטחון, אשר דחה את הקשר הסיבתי בין תנאי השרות לפרוץ הפגימה הנדונה.

 

הליך הערעור לוועדת הערעורים הינו ארוך, מורכב וממושך, ואורך לרוב מספר שנים, מיום הגשת הערעור ועד לקבלת החלטה מטעם וועדת הערעורים.

 

עבודתנו כעורכי דין צבאיים, המייצגים את המערער בפני וועדת ערעורים כוללת, בין היתר:

א. הכנת התיק לערעור:

בחינת המערכת העובדתית-רפואית של המערער; לימוד כל החומר שהיה בפני קצין התגמולים, כולל תיקו הרפואי האזרחי והצבאי של המערער; המצאת מסמכים רפואיים תומכים ובדיקות עזר; איתור עדים ואיסוף עדויות תומכות; עריכת תצהיר עדות ראשית מטעם המערער; במידת הצורך, עריכת תצהירים עובדתיים נוספים, המחזקים את הקשר הסיבתי;

איתור רופא מומחה בתחום הרפואי המדובר, אשר יבדוק את המערער ויכתוב חוות דעת רפואית התומכת בקשר הסיבתי בין תנאי השירות להופעת הפגימה;

כתיבת נימוקי ערעור מפורטים; הגשת כתבי טענות במידת הצורך ועפ"י הנדרש;

 

ב. ניהול שוטף ורציף של הערעור בפני וועדת הערעורים:

ניהול הדיאלוג השוטף עם מזכירות בית המשפט והפרקליט מטעם קצין התגמולים; הגשת כתבי טענות על פי הצורך; ייצוג המערער בכל קדמי המשפט, שבהם נקבעת גדר המחלוקת ונידונות סוגיות שונות שהועלו בכתבי הטענות; הכנת המערער, העדים והרופא המומחה לחקירתם, טרם דיון ההוכחות;

 

ג. ייצוג המערער וניהול הערעור מטעמו, ביום דיון ההוכחות:

ביום הדיון עולה על דוכן העדים המערער, שנחקר על תצהירו. תפקיד עורכי דינו להכינו היטב לחקירה זו, שבמהותה בוחנת את שאל הקשר הסיבתי בין תנאי השירות לפרוץ פגימתו;

כמו כן, המומחה הרפואי מטעם המערער, נחקר חקירה נגדית ע"י הפרקליט מטעם קצין התגמולים. נדגיש, שתפקיד בא כוח המערער הוא קריטי ביותר בניהול חקירה נגדית של המומחה הרפואי מטעם משרד הביטחון. אם ישנם עדים נוספים מטעם משרד הביטחון, הסותרים עובדתית את טענות המערער, יחקרו אף הם חקירה נגדית בידי בא כוח המערער.

בתם הדיון יינתן פרק זמן לכל צד לסכם את טענותיו בכתב, זהו שלב הגשת ה"סיכומים", ולאחר מכן יינתן פסק דין בידי וועדת הערעורים.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות