עורך דין משרד הבטחון – שירותי החברה

תביעה נגד משרד הביטחון עו"ד אבינו ביבר

תביעה להכרה כנכה צה"ל

המשרת במערכת הביטחון, בכללה שירות בצה"ל, שב"כ, מוסד, משטרת ישראל, משמר הגבול וכיו"ב, עלול להיפגע בבריאותו בשני אופנים: א. להיפצע ב. ללקות במחלה א. הפציעות "מתחלקות" לשלושה סוגים עיקרים: פגיעה אובדנית- הכוונה לאובדן איבר מגוף הנפגע (יד, רגל וכיו"ב) – במקרים כגון דא, המחוקק נתן "תג מחיר" לכל איבר ואין…

תביעה נגד משרד הביטחון עו"ד אבינו ביבר

תביעה להחמרה

כל אדם המוכר כנכה צה"ל בגין חבלה שאירעה לו במהלך שירותו או בשל מחלה בה לקה בגין שירותו, רשאי להגיש תביעה להחמרה, במידה וחלה החרפה במצב פגימתו המוכרת. התביעה תוגש לקצין התגמולים במשרד הביטחון, זאת על פי תקנה 37(ב) לחוק הנכים. ברמה המשפטית, יכול נכה צה"ל לעורר את עניינו בפני…

תביעה נגד משרד הביטחון עו"ד אבינו ביבר

תביעה לנכות מוסבת

תביעה לנכות מוסבת לנכות המוכרת עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים נכה צה"ל או נכה מערכת הביטחון, אשר מפתח פגימה נוספת באיבר מאיברי גופו, כתוצאה ישירה מפגימה בה מוכר כנכה, זכאי עפ"י החוק להגיש תביעה לנכות מוסבת, זאת עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים: "9. דין פגימה הנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה…

תביעה נגד משרד הביטחון עו"ד אבינו ביבר

ערעורים

הטוען זכות לנכות בגין חבלה או מחלה, אשר תביעתו להכרה כנכה צה"ל נדחית ע"י קצין התגמולים, רשאי להגיש ערעור על החלטה זו בפני בית משפט שלום ביושבו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים. דחיית התביעה להכרה כנכה צה"ל, ברב רובם של המקרים, מבוססת על חוות דעת רפואית, הניתנת על ידי רופא…

תביעה לעיון מחדש

בעולם המשפט החולש על מערכות הביטחון ונכי צה"ל, ישנו אלמנט משפטי יוצא דופן והוא העדר סופיות הדיון. בכל עולמות המשפט, האזרחי והפלילי כאחד, קיים אלמנט סופיות הדיון במובן בו אם ניתנה החלטה שיפוטית, אשר לא מערערים עליה תוך המועד הקבוע בחוק, היא הופכת להחלטה חלוטה כלפי כולי עלמא (כל העולם).…