עורך דין משרד הבטחון – שירותי החברה

תביעה להכרה כנכה צה"ל

תפקידנו כעורכי דין המייצגים נכי צה"ל ומערכת הביטחון להיאבק עבור הכרה כנכה צה"ל ולקבלת אחוזי נכות, עבור הלקוח

תביעה להחמרה

ייצוג שוטף מרגע הגשת התביעה ועד לבדיקתה בידי הוועדה הרפואית המחוזית, לקביעת אחוזי נכות בגין הפציעה, כולל ייצוג הנכה בפני הוועדה.

תביעה לנכות מוסבת

ליווי הנכה מרגע הגשת התביעה ועד לבדיקתו בידי הוועדה הרפואית המחוזית, שמוסמכת לדון בקשר הסיבתי בין הנכות המוסבת לנכות המוכרת ולקבוע אחוזי נכות בהתאם, כולל ייצוגו בפני הוועדה.

ערעורים

ייצוג בהליך ערעור על דחיית תביעתו של נכה, להכרתו כנכה צה"ל. במסגרת הייצוג נכין את התיק לערעור, נפעל באופן שוטף ורציף מול ועדת הערעורים, נייצג את המערער בדיון ההוכחות. ועוד.

תביעה לעיון מחדש

בחינת תיקו של הטוען לזכות לנכות במשרד הביטחון ועיון מעמיק בכל החומר העובדתי והרפואי שהיה בפני קצין התגמולים, כאשר החליט לדחות את התביעה להכרה מלכתחילה. איתור עדים, המצאת חומר רפואי ועוד.