כל אדם המוכר כנכה צה"ל בגין חבלה שאירעה לו במהלך שירותו או בשל מחלה בה לקה בגין שירותו, רשאי להגיש תביעה להחמרה, במידה וחלה החרפה במצב פגימתו המוכרת. התביעה תוגש לקצין התגמולים במשרד הביטחון, זאת על פי תקנה 37(ב) לחוק הנכים. ברמה המשפטית, יכול נכה צה"ל לעורר את עניינו בפני קצין התגמולים ולהגיש תביעת החמרה אם עברו לפחות ששה חדשים מיום קביעת דרגת נכותו לאחרונה. במילים אחרות, כעבור חצי שנה לפחות מיום החלטת הועדה הרפואית האחרונה שדנה בעניינו.

למשל: אדם נפגע בעמוד השדרה ומוכר ב- 10% נכות בגין מגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה המתני. לאור התדרדרות במצבו וביכולת תפקודו הוא מעוניין להגיש תביעת החמרה לקצין התגמולים. אם ברשותו ישנם מסמכים רפואיים, המעידים על פתולוגיה חמורה יותר בעמוד השדרה, שעל בסיסה יש להניח כי המגבלה הינה בחומרה גבוהה יותר, קרי בינונית או קשה, אז מן הראוי להגיש תביעת החמרה.

תביעת ההחמרה מוגשת לקצין התגמולים במשהב"ט, ובעקבותיה מוזמן התובע לדיון בפני ועדה רפואית מחוזית, שתפקידה לבדקו ולבחון את מצבו הרפואי, על בסיס תלונותיו והמסמכים שבפניה.

 

תביעת החמרה חייבת להתבסס על 2 אלמנטים:

  • א. הנכות המוכרת של התובע- אחוזי הנכות והאלמנטים ממנה היא מורכבת.
  • ב. חומר רפואי עדכני- מסמכים רפואיים רלוונטיים, המעידים כי חלה החמרה במצב הנכות המוכרת.
  • אם נתרגם את המצב הנתון מעולם הרפואה לעולם המשפט: על תביעת החמרה להקיף את האלמנט העובדתי-רפואי ולהדגיש, ברמה המשפטית עפ"י תקנות הנכים, מהי דרגת ההחמרה הנטענת.

 

אופי עבודתנו בטיפול בתביעה להחמרה

כאמור, תביעה להחמרה עפ"י סעיף 37(ב) לחוק הנכים, מוגשת לקצין התגמולים במשהב"ט. תפקידנו כעורכי דין, המייצגים את הנכה בתביעה להחמרת מצבו, היא ללוותו מרגע הגשת התביעה ועד לבדיקתו בידי הוועדה הרפואית המחוזית, לקביעת אחוזי נכות בגין פגימתו, כולל ייצוגו בפני הוועדה.

 

הליך הטיפול בתביעה להחמרת נכותו של התובע כולל, בין היתר:

בחינת תיקו של התובע במשרד הביטחון, כולל עיון מעמיק בכל החומר שהיה בפני קצין התגמולים; בחינת כל החומר העובדתי והרפואי שהיה בפני הוועדות הרפואיות שבדקו את התובע; הכנת החומר העובדתי-משפטי וניסוח תביעת החמרה עפ"י סעיף 37(ב); המצאת חומר רפואי, בדיקות הדמיה, ומסמכים רפואיים תומכים למשהב"ט; בחינה לעומק של דרגת ההחמרה הנטענת ושיבוץ עדכני של התובע בתקנות הנכים, בהתאם למצבו וכיו"ב.

כמו כן, קיימת חשיבות גדולה בהכנת התובע לוועדה הרפואית המחוזית לבחינת אחוזי נכותו, בליוויו לוועדה הרפואית ובייצוגו בפניה, קרי הרחבת הטענות המשפטיות והרפואיות שנטענו בכתב התביעה להחמרה, בפני רופאי הוועדה.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות