תביעה לנכות מוסבת לנכות המוכרת עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים

נכה צה"ל או נכה מערכת הביטחון, אשר מפתח פגימה נוספת באיבר מאיברי גופו, כתוצאה ישירה מפגימה בה מוכר כנכה, זכאי עפ"י החוק להגיש תביעה לנכות מוסבת, זאת עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים: "9. דין פגימה הנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת (תיקון: תשנ"ח)
(א) הייתה פגימה מסוימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי-אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי-אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות."

חשוב להבין, כי התנאי להגשת התביעה הוא שאותה פגימה מסוימת נובעת באופן ישיר ובלתי אמצעי מפגימתו המוכרת של הנכה. כלומר, שקיים קשר סיבתי ברור בין הפגימה המוכרת לבין הפגימה החדשה.

להלן מספר דוגמאות:
א. אדם שאיבד את רגלו עקב פעילות מבצעית, והוענקו לו 50 אחוזי נכות בגין קטיעת הרגל, עלול לפתח, עפ"י ניסיון החיים, פגימות נוספות ברגל הנותרת, לדוגמה בקרסול ובברך, זאת כתוצאה מהליכה בלתי יציבה ונטיית משקל גופו לרגל הבריאה. במקרים בהם פגימות אלו מתפתחות לכדי נכות וירידה בכושר הפעולה, רשאי הנכה המוכר להגיש לקצין התגמולים במשרד הביטחון תביעה לנכות מוסבת, לצורך הכרה בפגימות החדשות שהתפתחו בקרסול ובברך ברגל הנותרת (שלא נפגעה מלכתחילה ולא הוכרה בנכות המקורית). ב. תביעה לנכות מוסבת יכולה להיות באיבריים זוגיים נוספים כמו: נכות מוסבת בעין הבריאה כתוצאה מעיוורון בעין בגינו הוענקו לנכה אחוזי נכות. ג. נכות מוסבת יכולה להיות אף כתוצאה מנטילת תרופות לצורך טיפול בנכות מוכרת, תרופות הגורמות לפגימה באיברי הגוף הפנימיים, בשל צריכתן משך שנים רבות.

אופי עבודתנו בטיפול בתביעה לנכות מוסבת
כאמור, תביעה לנכות מוסבת לנכות המוכרת עפ"י תקנה 9 לתקנות הנכים, מוגשת לקצין התגמולים במשהב"ט ונידונה למעשה כתביעה להכרה גופו. תפקידנו כעורכי דין המייצגים את הנכה, היא ללוותו מרגע הגשת התביעה ועד לבדיקתו בידי הוועדה הרפואית המחוזית, שמוסמכת לדון בקשר הסיבתי בין הנכות המוסבת לנכות המוכרת ולקבוע אחוזי נכות בהתאם, כולל ייצוגו בפני הוועדה.

הליך הטיפול בתביעה כולל, בין היתר:
בחינת תיקו הקיים של הנכה במשרד הביטחון ולימוד כל החומר העובדתי והרפואי שהיה בפני קצין התגמולים; בחינת כל החומר העובדתי והרפואי שהיה בפני הוועדות הרפואיות שבדקו את התובע; הכנת החומר העובדתי-משפטי- רפואי וניסוח תביעה להכרה בנכות מוסבת לנכות המוכרת; המצאת חומר רפואי, בדיקות הדמיה, ומסמכים רפואיים תומכים למשהב"ט; ניהול קשר עם רופא מומחה בתחום הנידון ובמידת הצורך המלצה למתן מסמך רפואי או חוות דעת; בחינה לעומק של שיבוץ עדכני של התובע בתקנות הנכים, בהתאם למצבו וכיו"ב.

כמו כן, קיימת חשיבות גדולה בהכנת התובע לוועדה הרפואית המחוזית לבחינת הקשר בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת ובדיקת אחוזי נכותו, בליוויו לוועדה הרפואית ובייצוגו בפניה, כלומר הרחבת הטענות המשפטיות והרפואיות שנטענו בכתב התביעה, בפני רופאי הוועדה.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות