בעולם המשפט החולש על מערכות הביטחון ונכי צה"ל, ישנו אלמנט משפטי יוצא דופן והוא העדר סופיות הדיון.

בכל עולמות המשפט, האזרחי והפלילי כאחד, קיים אלמנט סופיות הדיון במובן בו אם ניתנה החלטה שיפוטית, אשר לא מערערים עליה תוך המועד הקבוע בחוק, היא הופכת להחלטה חלוטה כלפי כולי עלמא (כל העולם). כלומר במקרה שכזה מתקיים אלמנט "סופיות הדיון" ולא ניתן לעורר את העניין מחדש.

למזלנו הרב, המחוקק הישראלי הבין כי עולם הרפואה מתפתח כל הזמן, ומה שנשלל כיום בשאלת הקשר סיבתי בין תנאי שירות לפרוץ פגימה כלשהיא, עשוי להשתנות בעתיד באמצעות מחקרים רפואיים חדשים, שיבססו קשר סיבתי שכזה.

על בסיס הבנה זו ורצון לבוא לקראת הטוענים זכות לנכות שנפגעו במסגרת שירותם בצה"ל או במערכת הביטחון, יצר המחוקק את סעיף 35(א) לחוק הנכים, המאפשר לאדם להגיש בקשה חדשה בעניינו, גם אם ניתנה בה כבר החלטה סופית ע"י קצין התגמולים, אם יש בידיו "ראיות חדשות" שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת

 

לדוגמה: אדם שנדחתה תביעתו להכרה כנכה צה"ל על ידי קצין התגמולים בגין מחלת סרטן, אשר טען לקיומו של קשר סיבתי בין התפרצות מחלתו לבין קרינה מסוג X שאפיינה את תנאי שירותו. יתכן, שאם מחקר אמין של מוסד רפואי מוכר יקבע באופן ברור כי קרינה מסוג X עלולה לגרום לסרטן, יוכל הטעון זכות לנכות, שתביעתו נדחתה בעבר, להגיש תביעה מחודשת להכרתו כנכה צה"ל בפני קצין התגמולים. תביעה זו מכונה בשם  תביעה "לעיון מחדש".

לא ניתן, עפ"י החוק, להגיש תביעה "לעיון מחדש" ללא חוות דעת רפואית של מומחה בתחום המדובר, אשר מבססת את הקשר הסיבתי בין תנאי השירות לבין הופעת הפגימה/המחלה. לאחר שהוגשה התביעה לקצין התגמולים, מתפקידו להעבירה לרופא מומחה מטעמו, על מנת לבחון את חוות הדעת המהווה "ראיה חדשה" לקשר הסיבתי בין תנאי השרות לפרוץ הפגימה.

 

תפקיד עורך הדין, המייצג את הטוען זכות לנכות בתביעה לעיון מחדש, היא ללוותו מרגע הגשת התביעה ועד להחלטת קצין התגמולים, האם לקבל את הראיות החדשות שהוצגו בפניו ולהכיר בו כנכה צה"ל, בגין פגימתו/המחלה בה לקה.

 

הליך הטיפול והליווי של הנכה בתביעה מסוג זה, הינו מורכב וכולל,  בין היתר:

בחינת תיקו של הטוען זכות לנכות במשרד הביטחון ועיון מעמיק בכל החומר העובדתי והרפואי שהיה בפני קצין התגמולים, כאשר החליט לדחות את התביעה להכרה מלכתחילה; איתור והגשת מסמכים עובדתיים חדשים, העולים בגדר "ראיה חדשה", אשר מאשרים את תנאי השירות ויוצרים קשר סיבתי בינם לבין הופעת הפגימה; איתור עדים ועדויות תומכות, אם יש בכך צורך; המצאת חומר רפואי ומסמכים רפואיים, שלא היו בפני קצין התגמולים; איתור רופא מומחה מטעם הנכה לשם בחינת תיקו הרפואי והמסמכים הרפואיים, בדיקתו והכנת חוות דעת רפואית המבססת את הקשר הסיבתי וכיו"ב. 

תפקידנו כעורכי דין הוא בניהול דיאלוג שוטף עם משרד הביטחון, ומתן מענה רציף לדרישותיו בהליך הבירור העובדתי-רפואי בתביעה לעיון מחדש.

 

כמו כן, קיימת חשיבות גדולה בהכנת הנכה לוועדה רפואית לבדיקת הקשר הסיבתי, קרי לקראת בדיקתו בידי רופא מומחה מטעם משהב"ט לצורך כתיבת חוות דעת רפואית, מתוך הבנה כי הנכה כבר עבר הליך דומה בעבר, במסגרת תביעתו הראשונה להכרה. נוסף על כך, במידה והתביעה לעיון מחדש מתקבלת- אנו מכינים את הנכה לקראת בדיקת וועדה רפואית מחוזית מטעם משהב"ט, לקביעת אחוזי נכות, ובמקרים מסוימים מלווים אותו לוועדה הרפואית.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות